آموزش سنـتور

 

 

دوره هـای مقـدمـاتی و پیشـرفته ردیـف نـوازی استاد پـایور، مـشکاتیان و کـامـکار

به هـمـراه آمـوزش سـلـفـژ، هـارمـونی، مبـانی نـظـری و عـمـلی مـوسـیـقی

                                                               

      امیر وفائیان

    عضو پیوسته خانه موسیقی ایران

    کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

    کسب مقام اول جشنواره موسیقی استانی در سه دوره متواالی

    دارای سابقه تدریس بیش از پانزده سال به صورت کلاسی و خصوصی 

 

           شماره تماس: 43 29 799 0912 (تـهـران)

                  Email: amirvafa [...AT...]  gmail.com    

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید